Projekt Wisłoujście

Spis imienny załogi Twierdzy Wisłoujście z 1621r.

Poniżej przedstawiamy tłumaczenie pierwszego z serii dokumentów dotyczących zarządzania Twierdzą Wisłoujście w XVII wieku.

Wszyscy żołnierze pozostający w domach Wisłoujścia 1621 r.

Officianten (Urzędnicy wojskowi) oraz im towarzyszący:

Iann Backer, Arceleymeister – Mistrz Artylerii, dowodzący artylerią

Conrad Köler, Leutnand in d Stadt – Leutnant miejski, lecz jako funkcja, nie stopień wojskowy. Ogólnie zastępca Hauptmana, czyli dowódcy.

Jacob Gansarn, Profos – Urzędnik wojskowy odpowiedzialny za utrzymanie dyscypliny, wymierzanie kar.

Hanns Offtering, Wachtmeister – Wachtmistrz, odpowiedzialny za warty i patrole.

Peter Lagebosch, Feldwebel – podoficer

Cornalis Braun, Furer in d Stadt – podoficer, prowadził rotę, mógł być też zastępcą chorążego i nieść dla niego chorągiew

Jacob Schmid, Gemeiner Vebel – podoficer, odpowiednik starszego w szeregu

Philip Bahrt, Furirer – Furier, zajmował się aprowizacją i kwaterunkiem

Salomon Hagen Musterschreiber – Pisarz, prowadzi musterolę (ewidencję żołnierzy, a także ewidencję sprzętu np. broni.

Oficerowie (Officianten) oraz im towarzyszący:

Hans Bocham*, Feldpherer – Kapelan.

Georgen Lincke, Feldpfeiffer – Muzyk polowy, Pfeifer, prawdopodobnie grający na rodzaju fletu.

Barthold Ackerman, Trommschlagen – Muzyk polowy, dobosz grający na bębnie.

Peter Stryborn, Schütze unnd das hr Hauptmans hausknecht – Strzelec oraz Knecht pana Hauptmana. Strzelec mógł być również ochroną najważniejszej osoby w Twierdzy. Knecht w znaczeniu, nie parobka, lecz asystenta, ordynansa w dzisiejszym znaczeniu.

Christian Von der Staue, Schütze und das hr Hauptmans hausknecht – Strzelec oraz Knecht pana Hauptmana. Strzelec mógł być również ochroną najważniejszej osoby w Twierdzy. Knecht w znaczeniu, nie parobka, lecz asystenta, ordynansa w dzisiejszym znaczeniu.

Georgen Benick, das Arcoleymeisters knecht zum gepschutze – Knecht Mistrza Artylerii, asystowanie przy dowodzeniu artylerią.

Gefreitrzy:

Barthold Ditmer Corporal

Anthoni Loch

Hans Jacob Möller

Georgen Kleist

Christian Keyserling

Conrad Frantz

Hans Lemke

Herman Veyberts

Georgen Nuber

Lorentz Reichwieler

Pierwsza Rota:

R [Rottmeister] Matthias Marsch – Rottmeister jest bliskie znaczeniu Rotmistrza. Rottmeistrem zostaje doświadczony żołnierz, którego zadaniem jest prowadzenie ćwiczeń i musztry dla Roty oraz utrzymywanie dyscypliny.

M [Musqieter] Georgen Siuerts – Muszkieter.

Stephan Rechfeld

Stephan Kiell

Hans Peters

Walentin Veling

Hinrich Daniels

Hans Baltzer

Merten Lamprecht

B [Buchsenmeister] Peter Meues – Artylerzysta.

Petet Peterss

Christof Pretzell

Druga Rota:

R [Rottmeister] Walentin Berckenchagen

M [Musqieter] Engel Brandt*

Mauritz Simmsen

Peter Bard*

Abraham Bochen*

Merten Kryser

Paul Pirrich

Albrecht Schwarlman

Jacob Vkely

B [Buchsenmeister] Hanns Ladde

Hanns Baph

Jochem Schumacher

Trzecia Rota

R [Rottmeister] Hanns Breuning

M [Musqieter] Hanns Halman

Georgen Hein

Hanns Kammen*

Hanns __mcholtz*

Georgen Bartenbach

Thomas Kroll auf waertz (prawdopodobnie dopisek oznaczający powrót do zdrowia)

Georgen Vogener

Greger Kuintal*

Hanns Heyde

Bs [Buchsenmeister] Hinrich Vesterman

Philip Kregel

Jocham Liese

Georgen Lechman auf waertz

Czwarta Rota

R [Rottmeister] Peter Thomas

M [Musqieter] Urban Lang

Jochem Veide

Christof Tempke*

Benedict Kruger

Merten Meyer

Peter Dreger

Merten Sadach

Reinert Kyktbosch auf waertz

Andreas Zimmerman

Bartel Stöckell

B [Buchsenmeister] Bartcholi Schötler

Zacharias Pfeffer

Albinus Bielefeld

Piąta Rota

R [Rottmeister] Hanns Thurmer

M [Musquieter] Engelbrecht Jacobs

Hanns Burmeister

Erchard Ge____*

Nicolaus Brokreich

Christoff Eicholtz

Hanns Rhorung

Andreas Kunn

Hans Jacob Bergk

B [Buchsenmeister] Barteld Volers

Andreas Stöppel

Hans Bollmeyer

Szósta Rota

R [Rottmeister] Clemens Schneider

M [Musquieter] Caspar Hauffe

Elias Trobisch

Hinreich Peterss

Mathias Kautze

Barnard Chnoldi

Paul Kramer

Christof Graubitz

Georgen Rechagen

B [Buchsenmeister] Adam Sack

Gabriel Treude

Hanns Friese

Olaf Voy

Siódma Rota

R [Rottmeister] Daniel Nwogebauw

M [Musqieter] Hanns Merten

Eustachius Braun

Georgen Kruger

Dauid Brokentyn

Michael Rham

Jacob Lagebosch

Georgen Hendschell

Herman Danckwart

B [Buchsenmeister] Caspar Lange

Georgen Voykbolt

Adam Rolof

Ósma Rota

R [Rottmeister] Achatius Molkau

M [Musqieter] Albrecht Duggel

Bartholi Votke

Dauid Gunter

Anthoni Volf

Gert Peterss

Kilian Keller

Merten Giese

Peter Stuelmacher

B [Buchsenmeister] Paul Meues

Georgen Senf

Dauid Franckenstein

Suma Żołnierzy obsady garnizonu domów w Wisłoujściu

Officianten i im przynależni 15

Gefreiter 10

Rotmeister 8

Musquetirer 67

Buchstemeistere 26

Suma 126 osób

*Zapis zatarty lub niemożliwy do odczytu przez zniszczenia papieru.

Tłumaczenie i transliteracja własna, może zawierać błędny odczyt imienia lub nazwiska. Artykuł sporządzony na podstawie dokumentów Archiwum Państwowego w Gdańsku.

Wsparcie

Nie patyczkuj się z sobą, załóż konto w mediach społecznościowych i wspieraj nas przez: